Śmiechowski, K. (2021) „Wyobrażając sobie miejską Polskę. Rewolucja i rekonceptualizacja społeczeństwa miejskiego w Królestwie Polskim (1905‒1914)”, Praktyka Teoretyczna, 39(1), s. 95-118. doi: 10.14746/prt2021.1.5.