Szwabowski, O. (2013) „Krytyka «oficjalnej krytyki» neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym”, Praktyka Teoretyczna, 7(1), s. 143–165. doi: 10.14746/prt.2013.1.10.