Kowalewski, J. (2021) „Transfiguracje czasoprzestrzeni. Pojęcie Tabor w rewolucji husyckiej i jego implikacje dla filozofii historii”, Praktyka Teoretyczna, 39(1), s. 161-186. doi: 10.14746/prt2021.1.8.