Marzec, W. (2010) „Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej”, Praktyka Teoretyczna, 1, s. 81–92. doi: 10.14746/prt.2010.1.6.