Teoretyczna, P. (2013) „«Po kapitalizmie» jako kierunek i efekt walk klasowych”, Praktyka Teoretyczna, 9(3), s. 7-9. doi: 10.14746/prt.2013.3.0.