Raunig, G. (2011) „Rzecz-pospolita. Nowe maszyny tego, co wspólne”, Praktyka Teoretyczna, 4, s. 165-168. doi: 10.14746/prt.2011.4.17.