Juskowiak, P. (2015) „Wywłaszczająca urbanizacja. Miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej”, Praktyka Teoretyczna, 16(2), s. 78–113. doi: 10.14746/prt.2015.2.3.