[1]
A. Kałuża, „Materialność poezji: słowa i ciała/ słowa i obrazy (Ewa Partum, Andrzej Tobis, Adam Kaczanowski)”, 10.14746/prt, t. 34, nr 4, s. 131–150, grudz. 2019.