[1]
H. Bonin, „“Prawa wyborcze kobiet osłabiłyby stabilną podstawę, na której opiera się rząd demokratyczny” ‒ brytyjscy demokratyczni antysufrażyści (1904‒1914)”, 10.14746/prt, t. 39, nr 1, s. 137-159, maj 2021.