[1]
M. Myk, „«Nie ma nic lepszego niż teoria.» Kilka uwag o praktyce teoretycznej współczesnych awangardowych pisarek amerykańskich (Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Carla Harryman)”, 10.14746/prt, t. 10, nr 4, s. 161-182, sty. 2013.