Błesznowski, Bartłomiej, i Mikołaj Ratajczak. „The Principles of the Common: Towards a Political Philosophy of Polish Cooperativism”. Praktyka Teoretyczna, t. 27, nr 1, październik 2018, s. 98-130, doi:10.14746/prt.2018.1.5.