Orska, Joanna. „Materialność Poiesis”. Praktyka Teoretyczna, t. 34, nr 4, grudzień 2019, s. 51‒72, doi:10.14746/prt2019.4.4.