Teoretyczna, P. „Wstęp”. Praktyka Teoretyczna, T. 1, styczeń 2010, s. 1-4, doi:10.14746/prt.2010.1.1.