Teoretyczna, P. „Od Redakcji”. Praktyka Teoretyczna, T. 7, nr 1, styczeń 2013, s. 9-12, doi:10.14746/prt.2013.1.1.