Lemke, Thomas. „Analityka Biopolityki Rozważania O przeszłości I teraźniejszości Spornego pojęcia”. Praktyka Teoretyczna, t. 2, styczeń 2011, s. 11-25, doi:10.14746/prt.2011.2.1.