Lazzarato, M. „Bezpieczen´stwo a Wydarzenie. Wywiad Z Maurizio Lazzarato Przeprowadzony Przez Colectivo Situaciones”. Praktyka Teoretyczna, T. 2, styczeń 2011, s. 51-63, doi:10.14746/prt.2011.2.4.