Negri, A., i M. Hardt. „Metropolia”. Praktyka Teoretyczna, T. 3, styczeń 2011, s. 97-105, doi:10.14746/prt.2011.3.1.