Żychliński, A. „Wychowanie Do niedojrzałości Albo Od Biopolityki Do psychowładzy”. Praktyka Teoretyczna, T. 3, styczeń 2011, s. 151-60, doi:10.14746/prt.2011.3.5.