Roggero, G. „Pięć Tez O Dobru wspólnym”. Praktyka Teoretyczna, t. 4, styczeń 2011, s. 69-83, doi:10.14746/prt.2011.4.5.