Müller, Martin, i Anna Piekarska. „W Poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie między Północą a Południem. Tłum. Anna Piekarska”. Praktyka Teoretyczna, t. 37, nr 3, październik 2020, s. 157‒186, doi:10.14746/prt2020.3.8.