Reyes, A. „O Rzeczy-Pospolitej I nierozwia¸zanych sprzecznos’ciach”. Praktyka Teoretyczna, T. 4, styczeń 2011, s. 143-5, doi:10.14746/prt.2011.4.12.