Kozłowski, M. „Foucault Czyta Marksa. Marks Czyta Foucaulta.”. Praktyka Teoretyczna, T. 4, styczeń 2011, s. 177-84, doi:10.14746/prt.2011.4.19.