Falkowski, M. „Czas Logiki Sensu”. Praktyka Teoretyczna, t. 5, styczeń 2012, s. 13-15, doi:10.14746/prt.2012.5.2.