Teoretyczna, P. „Od Redakcji”. Praktyka Teoretyczna, t. 6, styczeń 2012, s. 18-19, doi:10.14746/prt.2012.6.2.