Luksemburg, R. „Co Robią przywódcy?”. Praktyka Teoretyczna, T. 6, styczeń 2012, s. 59-62, doi:10.14746/prt.2012.6.6.