Derrida, Jacques. „Uniwersytet Bezwarunkowy”. Praktyka Teoretyczna, t. 7, nr 1, styczeń 2013, s. 57-60, doi:10.14746/prt.2013.1.5.