Nakhutsrishvili, L. „Chłopskie przysięgi, wściekłe Ikony I Zagadka sprawczości. Na Tropach Polityki podporządkowanych W Carskiej Gruzji W Przededniu Rewolucji 1905 Roku. Część II”. Praktyka Teoretyczna, T. 39, nr 1, maj 2021, s. 43-72, doi:10.14746/prt2021.1.3.