Szwabowski, Oskar. „Krytyka «oficjalnej krytyki» Neoliberalnych Reform W Szkolnictwie wyższym”. Praktyka Teoretyczna, t. 7, nr 1, styczeń 2013, s. 143-65, doi:10.14746/prt.2013.1.10.