Marzec, W. „Polityka Dla Miast, Miasta Dla Polityki. O możliwości (i konieczności) Radykalnej Polityki Miejskiej”. Praktyka Teoretyczna, t. 1, styczeń 2010, s. 81-92, doi:10.14746/prt.2010.1.6.