Juskowiak, P. „Wywłaszczająca Urbanizacja. Miejski Marksizm Wobec Problemu Akumulacji Pierwotnej”. Praktyka Teoretyczna, t. 16, nr 2, kwiecień 2015, s. 78-113, doi:10.14746/prt.2015.2.3.