Tronti, M. „Lenin W Anglii”. Praktyka Teoretyczna, T. 20, nr 2, czerwiec 2016, s. 183-9, doi:10.14746/prt.2016.2.6.