Błesznowski, Bartłomiej, i Mikołaj Ratajczak. „The Principles of the Common: Towards a Political Philosophy of Polish Cooperativism”. Praktyka Teoretyczna 27, no. 1 (październik 10, 2018): 98–130. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/15186.