Müller, Martin, i Anna Piekarska. „W Poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie między Północą a Południem. Tłum. Anna Piekarska”. Praktyka Teoretyczna 37, no. 3 (październik 15, 2020): 157‒186. Udostępniono czerwiec 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/27097.