Derrida, Jacques. „Uniwersytet Bezwarunkowy”. Praktyka Teoretyczna 7, no. 1 (styczeń 1, 2013): 57–60. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2827.