Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Biopolityka indywidualna a biopolityka państwowa Abstrakt  PDF
Szymon Wróbel
 
Vol 21, Nr 3 (2016): MIGRACJE, GRANICE I SPRZECZNOŚCI KAPITALIZMU To nie my przekroczyliśmy granicę, to ona przecięła nas. Biopolityka europejskiego reżimu migracyjnego Abstrakt  PDF
Łukasz Moll
 
Vol 1 (2010): WSPÓLNOTA Wielość: produkcja wspólnotowości Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 5 (2012): LOGIKA DELEUZE'A – PRÓBA DEMONTAŻU Praca biopolityczna i nowy skład klasowy (Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri Abstrakt  PDF
Joanna Bednarek
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Analityka biopolityki Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia Abstrakt  PDF
Thomas Lemke
 
Vol 3 (2011): BIOPOLITYKA (II) Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 3 (2011): BIOPOLITYKA (II) Życie jako moc deterytorializacji Pragnienie-produkcja i żywa praca I – Deleuze i Guattari) Abstrakt  PDF
Joanna Bednarek
 
Vol 3 (2011): BIOPOLITYKA (II) Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy Abstrakt  PDF
Arkadiusz Żychliński
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) O życiu, umysłach i materii - dokąd sięga biopolityka biopolityka? Abstrakt  PDF
Mateusz Falkowski
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Młyn biopolityki Abstrakt  PDF
Wiktor Marzec, Agata Zysiak
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Bezpieczen´stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones Abstrakt  PDF
Maurizio Lazzarato
 
Vol 1 (2010): WSPÓLNOTA Dobro wspólne a komunizm. Abstrakt  PDF
Michael Hardt
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Nowa definicja pojęcia „biopolityki” Abstrakt  PDF
Maurizio Lazzarato
 
Vol 4 (2011): WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ W poszukiwaniu Rzeczy-pospolitej Abstrakt  PDF
Antonio Negri
 
Vol 3 (2011): BIOPOLITYKA (II) Polityka życia samego Abstrakt  PDF
Nikolas Rose
 
Vol 9, Nr 3 (2013): PO KAPITALIZMIE Genealogia biopolityki: biologia państwa Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 8, Nr 2 (2013): TEOLOGIE OPORU Ateologia wielości. Katechon, pompa próżniowa i biopolityka Abstrakt  PDF
Michał Pospiszyl
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Poza zasadą własności. Recenzja tomu Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti pod redakcją Dario Gentiliego i Elettry Stimilli. Abstrakt
Piotr Sadzik
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo