Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 23, Nr 1 (2017): WYPARTE HISTORIE XIX WIEKU „Zaczęłam filozofować, rozmyślać, szukać odpowiedzi na dręczące mnie kwestie”. Wspomnienia Edwardy (Etli) Bomsztyk: biografia, emancypacja, polityka Abstrakt  PDF
Piotr Laskowski
 
Vol 23, Nr 1 (2017): WYPARTE HISTORIE XIX WIEKU Służba i milczenie Abstrakt  PDF
Carolyn Steedman
 
Vol 23, Nr 1 (2017): WYPARTE HISTORIE XIX WIEKU Walter Benjamin i rozstrajanie nawyków historyka Abstrakt  PDF
Arlette Farge
 
Vol 23, Nr 1 (2017): WYPARTE HISTORIE XIX WIEKU Polityczność metodologii a polityczność przedrewolucji. Tocqueville, emancypacja i krytyka konserwatywnej historiografii Abstrakt  PDF
Gabriel Klimont
 
Vol 22, Nr 4 (2016): STRUKTURALIZM I HISTORIA Struktury, historia i praxis. O sporze Sartre’a z Levi-Straussem z dzisiejszej perspektywy Abstrakt  PDF
Małgorzata Kowalska
 
Vol 16, Nr 2 (2015): AKUMULACJA PRZEZ WYWŁASZCZENIE Akumulacja pierwotna i czasowości kapitalizmu Abstrakt  PDF
Joanna Bednarek
 
Vol 18, Nr 4 (2015): PRACA I PRODUKCJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Ludowe państwo dobrobytu Abstrakt  PDF
Anna Piekarska
 
Vol 16, Nr 2 (2015): AKUMULACJA PRZEZ WYWŁASZCZENIE Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału Abstrakt  PDF
David Harvey
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu Abstrakt  PDF
Łukasz Moll
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) O życiu, umysłach i materii - dokąd sięga biopolityka biopolityka? Abstrakt  PDF
Mateusz Falkowski
 
Vol 22, Nr 4 (2016): STRUKTURALIZM I HISTORIA Historia i struktura. Problem uprawomocnienia Abstrakt  PDF
Andrzej Leder
 
Vol 22, Nr 4 (2016): STRUKTURALIZM I HISTORIA Pochwała donkiszoterii, czyli o tym, co strukturalizm wniósł i co wciąż może wnieść do historii Abstrakt  PDF
Tomasz Falkowski
 
Vol 19, Nr 1 (2016): ONTOLOGIE KOMUNISTYCZNE NOWOŻYTNOŚCI Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie Abstrakt  PDF
Sylvia Federici
 
Vol 19, Nr 1 (2016): ONTOLOGIE KOMUNISTYCZNE NOWOŻYTNOŚCI Gołębnik przejrzał na oczy. Ludowy spisek w siedemnastowiecznej Italii Abstrakt  PDF
Carlo Ginzburg
 
Vol 11, Nr 1 (2014): SOCJOLOGIA LITERATURY Czy można mówić o tym, o czym mówić nie można? Analiza kategorii archiwum jako figury władzy w pismach Michela Foucaulta Abstrakt  PDF
Piotr Sadzik
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo