Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2011): WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ Potwory.Próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego Abstrakt  PDF
Ewa Majewska
 
Vol 18, Nr 4 (2015): PRACA I PRODUKCJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Postoperaistyczne spojrzenie na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną w nauce i szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Vol 4 (2011): WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ Wokół dobra wspólnego Wywiad z Tonim Negrim przeprowadzony przez Filippa Del Lucchese i Jasona E. Smitha Abstrakt  PDF
Antonio Negri, Filippo Del Lucchese, Jason E. Smith
 
Vol 4 (2011): WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ W poszukiwaniu Rzeczy-pospolitej Abstrakt  PDF
Antonio Negri
 
Vol 11, Nr 1 (2014): SOCJOLOGIA LITERATURY Postkapitalizmy czy kapitalizm 2.0? Pracownicy wiedzy w kapitalizmie kognitywnym Abstrakt  PDF
Bartosz Mika
 
Vol 1 (2010): WSPÓLNOTA Dobro wspólne a komunizm. Abstrakt  PDF
Michael Hardt
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy? Abstrakt  PDF
Krzysztof Nowak-Posadzy
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Wszystko musi się zmienić, żeby mogło pozostać takie samo. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Vol 21, Nr 3 (2016): MIGRACJE, GRANICE I SPRZECZNOŚCI KAPITALIZMU Prekarność ciała i umysłu w pracy opiekuńczej – feministyczna analiza prekarnego zatrudnienia oraz pracy reprodukcyjnej migrantek Abstrakt  PDF
Nina Sahraoui
 
Vol 14, Nr 4 (2014): POLITYKI POPKULTURY Polityki pracy i zabawy w popkulturowym przemyśle sieciowych gier komputerowych Abstrakt  PDF
Mateusz Felczak
 
Vol 5 (2012): LOGIKA DELEUZE'A – PRÓBA DEMONTAŻU Praca biopolityczna i nowy skład klasowy (Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri Abstrakt  PDF
Joanna Bednarek
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Czy (i jak) kapitał zarabia na patriarchacie? Praca reprodukcyjna według Marksa Abstrakt  PDF
Florian Nowicki
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE W stronę ekonomii politycznej „pracy publiczności” w erze cyfrowej Abstrakt  PDF
Brice Nixon
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Obwody pracy: teoria pracy dla epoki iPhone’ów Abstrakt  PDF
Jack Jack Qiu, Melissa Gregg, Kate Crawford
 
Vol 15, Nr 1 (2015): PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 13, Nr 3 (2014): ARCHAEOLOGIES OF CONTEMPORANEITY. HISTORICAL SOCIOLOGIES OF THE MODERN Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku Abstrakt  PDF
Kaja Kaźmierska
 
Vol 18, Nr 4 (2015): PRACA I PRODUKCJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM O zniesieniu pracy akademickiej. Stosunek między pracownikami intelektualnymi a intelektualnością masową Abstrakt  PDF
Richard Hall
 
Vol 1 (2010): WSPÓLNOTA Wielość: produkcja wspólnotowości Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 19, Nr 1 (2016): ONTOLOGIE KOMUNISTYCZNE NOWOŻYTNOŚCI Wynaleźć feminizm na nowo. Recenzja wystawy Wszyscy ludzie będą siostrami Abstrakt  PDF
Joanna Bednarek
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Boskie zarządzanie świeckimi sprawami. Agambenowska teologiczna genealogia ekonomii jako polityczna filozofia praktyki Abstrakt  PDF (English)
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Reprodukcja siły roboczej w kapitalizmie Abstrakt  PDF
Krzysztof Król
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Kapitał a płeć Abstrakt  PDF
Silvia Federici
 
Vol 25, Nr 3 (2017): CZAS MARKSA. 150 LAT „KAPITAŁU” Marks bez organów Abstrakt  PDF
Cezary Rudnicki
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Nowa definicja pojęcia „biopolityki” Abstrakt  PDF
Maurizio Lazzarato
 
Vol 18, Nr 4 (2015): PRACA I PRODUKCJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Imaginaria pracy kreatywnej: ciało i władza w serialu Mad Men Abstrakt  PDF
Artur Szarecki
 
1 - 25 z 30 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo