Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Suwerenność: boskie rządzenie ziemskimi sprawami. Abstrakt  PDF
Antonio Negri
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Alegorie niewidzialnego. Albo, jak (teologicznie) wyalienować ekonomię? Abstrakt  PDF (English)
Mateusz Piotrowski
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Boskie zarządzanie świeckimi sprawami. Agambenowska teologiczna genealogia ekonomii jako polityczna filozofia praktyki Abstrakt  PDF (English)
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Diagnoza bez rozwiązania – Agamben i Esposito Abstrakt  PDF (English)
Mateusz Burzyk
 
Vol 19, Nr 1 (2016): ONTOLOGIE KOMUNISTYCZNE NOWOŻYTNOŚCI Anomiczni Żonglerzy. Ciało polityczne i późnośredniowieczna maszyna antropologiczna Abstrakt  PDF
Michał Pospiszyl
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Religia, z którą można zrobić, co się chce. Abstrakt  PDF
Michał Jędrzejek
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Filozofia i maszyna teologii politycznej. Recenzja Due. Macchina della teologia politica e il posto del pensiero Roberta Esposito. Abstrakt  PDF (English)
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Poza zasadą własności. Recenzja tomu Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti pod redakcją Dario Gentiliego i Elettry Stimilli. Abstrakt  PDF (English)
Piotr Sadzik
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo