[1]
Donaj, Łukasz 1. TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. Przegląd Strategiczny. 10 (1), 43-52. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3.