[1]
Urbaniak, K. 2017. PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU. Przegląd Strategiczny. 10 (grudz. 2017), 209-222. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.11.