[1]
Guillermet-Fernandez, C. i Puyana, D.F. 2017. W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH. Przegląd Strategiczny. 10 (grudz. 2017), 383-406. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.21.