[1]
Guliyev, E. 2021. Sowieckie dziedzictwo i wyimaginowana przeszłość skupione na polu bitwy Lewantu. Przegląd Strategiczny. 14 (grudz. 2021), 165–181. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.10.