[1]
Kornieiev, V. i in. 2022. Fake News i manipulacja treści w warunkach rosyjskiej agresji informacyjnej. Przegląd Strategiczny. 15 (grudz. 2022), 187–209. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.12.