[1]
Fiedler, R. 2022. Polityka maksymalnej presji wobec Iranu. Cele i skutki polityki USA wobec Teheranu. Przegląd Strategiczny. 15 (grudz. 2022), 283–297. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.17.