[1]
Tomaszewska, S. 2022. Ewolucja i znaczenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kształtowaniu procesu sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny. 15 (grudz. 2022), 313–330. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.19.