[1]
Szewior, K. 2022. Badania naukowe w austriackich strategiach bezpieczeństwa oraz badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Przegląd Strategiczny. 15 (grudz. 2022), 415–431. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.24.