[1]
Potyrała, A. 2013. Międzynarodowe sądy karne jako instrumenty kontroli przestrzegania fundamentalnych praw człowieka. Przegląd Strategiczny. 2 (grudz. 2013), 145–166. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.9.