[1]
Sękowska-Kozłowska, K. 2013. Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Przegląd Strategiczny. 1 (cze. 2013), 231-241. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.16.