[1]
Borek, P.T. 2011. Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego. Przegląd Strategiczny. 2 (grudz. 2011), 287-308. DOI:https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.15.