[1]
., . 2012. Spis treści. Przegląd Strategiczny. 2 (grudz. 2012), 3–4.